Labañou Solidaria

16 anos de cooperación ao desenvolvemento

Somos unha ONG do barrio de Labañou, A Coruña (España), independente e aconfesional, de cooperación e solidariedade que ofrece apoio a o pobo de Vilcabamba en Perú a través de proxectos de Saúde e Desenvolvemento.

O irmandamento entre pobos

LABAÑOU – VILCABAMBA

Casa de Labañou Solidaria en Pucyura, Vilcabamba, Perú

Casa de Labañou Solidaria en Pucyura, Vilcabamba, Perú

Barrio de Labañou na Coruña, Galicia, España

Documentos dispoñibles

Un total de 147 documentos en 22 apartados están dispoñibles para a súa visualización e descarga.

Desenvolvemento Comunitario de Vilcabamba
- 11
PDF

Aproximación al diagnóstico comunitario

PDF

Guía de recursos de Vilcabamba 2000

PDF

La Audición en Vilcabamba 2000

PDF

Manifiesto de Vilcabamba 2003

PDF

Funciones del técnico comunitario

PDF

Proyecto Sensibilización para la diversificación 2007

PDF

Emplazamiento de tareas al municipio de Vilcabamba 2007

PDF

Memoria Conocimiento de la realidad 2007

PDF

Informe Curso Guaman Poma 2007

PDF

Informe Guaman Poma 2008

PDF

Hoja de ruta entre Labañou Solidaria y la Municipalidad 2012

Grupo Xerador de Abance Distrital de Vilcabamba, GGAD
- 9
PDF

Propuesta de Labañou Solidaria al GGAD 2001

PDF

Estatutos GGAD

PDF

Testimonio del GGAD 2002

PDF

Anotación en los Registros Públicos GGAD 2002

PDF

Reglamento del estatuto del GGAD de Vilcabamba 2004

PDF

Inscripción en Registros Públicos nuevo GGAD 2005

PDF

Informe acerca del GGAD 2006

PDF

Folleto del GGAD 2007

PDF

Memoria GGAD 2007

Área de Saude
- 8
PDF

Informe acerca de la Situación de Salud a nuestra llegada 1999

PDF

Situación de Salud en 1999

PDF

Hoja individual de revisión escolar

PDF

Resultados de la Revisión Escolar 2000

PDF

Requerimiento al MINSA 2003

PDF

Memoria Informe Saneamiento Básico 2004

PDF

Plan de Saneamiento Básico 2008

PDF

Proyecto de Tratamiento Aguas Residuales en Lucma 2012

Área de Educación
- 5
PDF

Ficha social niños becados 2002

PDF

Proyecto Becas continuación de estudios 2004

PDF

Proyecto piloto Agenda 21 escolar en Vilcabamba 2007

PDF

Metodología para el desarollo de la Agenda 21 escolar en Vilcabamba 2007

PDF

Memoria final Agenda 21 escolar en Vilcabamba 2007

Área Agropecuaria
- 14
PDF

Informe de la situación veterinaria 2001

PDF

Proyecto contra la fasciola hepatica 2001

PDF

Lucha contra la Fasciola Vilcabamba 2002

PDF

Crianza de patos criollos 2004

PDF

Curso de seguridad alimentaria y nutricional

PDF

Folleto para la chacra ecológica

PDF

Plan desarrollo agropecuario 2007 2012

PDF

Curso Agtroecología 2009

PDF

Proyecto chacra ecológica 2009

PDF

Cuadernillo crianza de pollos 2010

PDF

Cuaderno de campo seguridad alimentaria 2012

PDF

Parte 1, Pequeños proyectos agrícolas 2013

PDF

Parte 2, Cultivo de hortalizas 2013

PDF

Parte 3, Crianza de animales menores 2013

Área de Turismo
- 6
PDF

Plan Desarrollo Turístico 2003-2017

PDF

Implementación Plan Desarrollo Turístico Vilcabamba 2003

PDF

Proyecto Acondicionamiento casas de alojamiento 2004

PDF

Proyecto Artesanía de tejidos Ñusta Hispana 2004

PDF

Proyecto Ciudad niños y flores 2004

PDF

Plan Desarrollo Turístico 2005

Camping de Huancacalle
- 4
PDF

Planos del Camping de VIlcabamba 2005

PDF

Convenio creación mirador camping 2005

PDF

Funcionamiento camping 2005

PDF

Camping de Vilcabamba

Primeiro congreso Internacional de Turismo Vivencial
- 3
PDF

Programa I Congreso de Turismo Vivencial 2007

Programa impreso I Congreso de Turismo Vivencial 2007

PDF

Informe del I Congreso de Turismo Vivencial 2007

Viaxe Solidario
- 3
PDF

Viaje Solidario al Peru Incaico 2006

PDF

Cartel Viaje Solidario 2009

PDF

Viaje Turismo Solidario 2009

Rutas Turisticas
- 2
PDF

Ruta XV Nevados y lagunas de Vilcabamba 2010

PDF

Proyecto Pumasillo 2015

Microcreditos
- 4
PDF

Proyecto Microcreditos Sostenibles 2007

PDF

Presentación proyecto de desarollo Sostenible AVIMECO en Vilcabamba 2008

PDF

Proyecto de desarollo Sostenible AVIMECO en Vilcabamba 2010

PDF

Modelo de Contrato mutuo por prestación de dinero

Comercio Xusto no Val de San Miguel
- 5
PDF

Estudio sobre las Motivaciones del Comercio Justo 2011

PDF

Diagnóstico para el ingreso de las asociaciones del valle de san miguel en mercados de alta rentabilidad

PDF

Papel de Labanñou Solidaria no proxecto de Comercio Xusto 2012

PDF

Proyecto Comercio Justo en el Valle de San Miguel 2012

PDF

Informe intervencion PROCOMPITE no val de San Miguel 2013

Perspectiva de Xénero
- 3
PDF

Convenio con la Demuna 2005

PDF

Guía Metodológica Diagnóstico de género 2006

PDF

Diagnóstico de relaciones de género Vilcabamba 2007

Labañou Solidaria
- 10
PDF

Presentación 2004

PDF

Memoria e Plan Estratexico 2006

PDF

Medalla da municipalidad de Vilcabamba 2007

PDF

Informe da consultora externa DEVALAR 2007

PDF

Plan Fortalecemento Labañou Solidaria 2009

PDF

Plan Estratéxico 2010-2013

PDF

Presentación pra escolares 2011

PDF

Plan Estratéxico 2011-2012

PDF

Plan Estratéxico 2012-2015

PDF

Mesa Redonda "De aquí para alí" Coruña e a cooperación internacional, Ágora Maio 2013

Documentos Fundacionais
- 3
PDF

Acta fundacional 2001

PDF

Estatutos da ONGD Labañou Solidaria 2001

PDF

Inscrpción no rexistro de ONGs 2002

Memorias Anuais do Proxecto
- 14
PDF

Informe Expedición 1999

PDF

Primer Informe 1999

PDF

Informe 2000

PDF

Informe 2001

PDF

Informe 2002

PDF

Informe 2003

PDF

Memoria 2004

PDF

Memoria 2005

PDF

Memoria e plan estratexico 2006-2007

PDF

Memoria execución obxectivos 2006

PDF

Memoria execución obxectivos 2007

PDF

Memoria 2008

PDF

Memoria 2009

PDF

Memoria 2010

Boletíns Anuais
- 6
PDF

Boletín Nº 1 Xuño 2006

PDF

Boletín Nº 2 Outubro 2008

PDF

Boletín Nº 3 Outubro 2010

PDF

Boletín Nº 4 Marzo 2012

PDF

Boletín Nº 5 Abril 2013

PDF

Boletín Nº 6 Abril 2014

Propaganda
- 11
PDF

Cartel cea baile 2002

PDF

Carteis Labañou Solidaria

PDF

Cartel Sardiñada 2005

PDF

Cartel Sardiñada 2008

PDF

Cartel Sardiñada 2009

PDF

Cartel Sardiñada 2010

PDF

Cartel Sardiñada 2011

PDF

Cartel Sardiñada 2012

PDF

Cartel Sardiñada 2013

PDF

Cartel Sardiñada 2014

PDF

Cartel Sardiñada 2015

Prensa
- 4
PDF

Prensa Primeros Años

PDF

Prensa_2000-2012

PDF

Informe prensa 2005 "De Labañou a Vilcabamba, un viaje de ida y vuelta"


Entrevista en Radio Coruña a Luis Astray 23-01-2008

Convenios con outras entidades
- 10
PDF

Convenio II Congreso de Mulleres Campesinas 2005

PDF

Convenio con la Municipalidad-DIRCETUR-GGAD 2005

PDF

Convenio coa Universidade de A Coruña 2007

PDF

Convenio coa Universidade Andina 2007

PDF

Convenio con la Municipalidad (computadoras) 2007

PDF

Convenio con la Municipalidad-Casa Labañou 2008

PDF

Convenio con la Municipalidad (Higiene Alimentaria) 2008

PDF

Convenio con la Municipalidad-DIRCETUR-GGAD 2008

PDF

Convenio con la Municipalidad-DIRCETUR-GGAD 2010

PDF

Convenio con la Municipalidad-Casa Labañou 2011

Casa de Labañou en Vilcabamba, Donación
- 10
PDF

Compra da Casa de Labañou 2004

PDF

Rexistro da Propiedade 2004

PDF

Cesión da Casa de Labañou 2005

PDF

Inventario da Casa de labañou 2013

PDF

Minuta de trabajo dic. 2013 revisada con el Ministerio de Cultura y notas para A Coruña

PDF

Poder para a doazón da Casa de Labañou 2014

PDF

Documento aclaratorio para a poboación sobre a doazón dá Casa de Labañou ao Ministerio de Cultura 2014

PDF

Minuta de doazón 2014

PDF

Escritura de doazón 2014

PDF

Título Nº 2014-00003161 Ministerio de Cultura

Casa de Labañou en Vilcabamba, Ministerio de Cultura de Perú
- 2
PDF

Bolentin Cultural Miniterio de Cultura 2014

PDF

Ministerio de Cultura de Perú
Expediente técnico, "Salas de Exhibición - Casa Labañou" 2017

Vídeos

Vídeos dispoñibles para a súa visualización e descarga.

Labañou - Vilcabamba , Vilcabamba 2000

No ano 2.000 a produtora coruñesa IJV realizou un documental titulado "De Labañou a Vilcabamba", sobre o proxecto de cooperación, desprazando a Vilcabamba a catro profesionais que nos acompañaron ao Perú en novembro dese ano.

Este documental, de cincuenta minutos de duración, foi emitido pola 2º canle de TVE e por canles locais da cidade da Coruña. Tamén foi utilizado como material de divulgación en España e o Perú.

A produción correu a cargo de Miguel Asensio, a dirección e montaxe a Paco Costa, o guionista foi Santiago del Valle e o cámara Fernando Dans.

Ademais, de forma inesperada, converteuse nun documento de valor histórico ao coincidir e dar imaxes aos acontecementos que propiciaron a caída de Vlademiro Montesinos e Alberto Fujimori como dirixentes autoritarios e corruptos do Perú, incluíndo unha folga xeral que afectou ao Cusco aqueles días. Recollendo así mesmo as peripecias e dificultades que tiveron que sortear os membros da expedición.

Dous anos despois, Vilcabamba 2002

No ano 2.002, de novo a produtora IJV desprazou a Vilcabamba a dous profesionais, un técnico de son, Ramón López Rubira e un cámara peruano, para realizar un segundo documental titulado ?Dous anos despois?, onde se recollen os avances que o proxecto de cooperación estaba a producir no distrito.

Este segundo documental emitiuse nas televisións locais da Coruña e serviu igualmente como material de divulgación nas actividades de Labañou Solidaria.

Turismo solidario, Vilcabamba 2006

Este vídeo foi realizado polo grupo de nove turistas solidarios que, baixo a tutela de Labañou Solidaria, viaxaron a Vilcabamba no ano 2006, e que serviron para testar os recursos turísticos que estabamos apoiando cos talleres de capacitación e os microcréditos.

I Congreso Internacional de Turismo vivencial, Vilcabamba 2007

Este documental foi rodado pola TVG con motivo da celebración do Primeiro Congreso Internacional de Turismo Vivencial, celebrado do 18 ao 20 de maio de 2007 en Vilcabamba, Perú, organizado pola ONG galega "Labañou Solidaria".

Programa de TVG sobre o Turismo Vivencial desenvolvido nas montañas de Ándelos, concretamente na zona de Vilcabamba, en Perú. Céntrase no traballo desenvolvido na zona pola ONG galega "Labañou Solidaria" e na vida das comunidades locais e recolle as declaracións de Xavier Valiño.

Esta organización empezou a traballar alí con motivo das expedicións do xornalista e investigador galego Santiago del Valle, en busca dos restos de Vilcabamba a Grande.

Música "Nothing Else Matters", Version Instrumental de Apocalyptica.

Otros Materiales

Mapas Vilcabamba, folletos turisticos e folletos Informativos.Mapas

Mapa de Vilcabamba e Val de San Miguel en Google Maps

Nota: Este mapa só pódelo ver se estas conectado a Internet.

.KML
Podes descargalo en formato .KML ou .KMZ para utilizalo en programas de mapas como Google Earth ou outros.
.KMZ

Mapa do libro

Mapa de ecorexións de Perú

Mapa do distrito de Vilcabamba

Plano do distrito de Vilcabamba

Mapa da Convención

Mapa de MachuPicchuTrípticos

Primer triptico sobre Vilcabamba

Carteis promocionais de VilcabambaFolletos

Folleto Para Hacerse Socio de Labañou Solidaria

Folleto sobre as chacras en Vilcabamba

Folleto sobre o cafe e o comercio xusto no val de San Miguel

Páxinas web de Labañou Solidaria

Páxina web de AMEIT

Dentro do Plan de Desenvolvemento do Turismo de tipo vivencial e comunitario, e como consecuencia das reflexións do Congreso de Turismo realizado en Vilcabamba e da experiencia doutras iniciativas de turismo vivencial existentes no Perú, en Vilcabamba decidiuse crear unha organización empresarial, de tipo cooperativa, que acollese a todas as persoas que de forma libre e voluntaria quixesen asociarse para ofertar un produto turístico e poñelo no mercado, obtendo así uns ingresos económicos.

Con este motivo, e aproveitando a colaboración institucional coa Universidade da Coruña, no ano 2008 desprazouse a Vilcabamba unha alumna do Master de posgrao en Planificación e Dirección de Turismo, Julia Saavedra Vázquez.

Despois de entrevistar e elaborar unha listaxe dos recursos de atención ao turista existentes en Vilcabamba (aloxamentos, casas de comidas, artesá, arrieros/as, guías turísticos, etc.) decidiron constituír un cooperativa micro empresarial á que denominaron AMEIT (Asociación Micro empresarial con Intereses Turísticos).

Nun taller de AMEIT, Julia Saavedra contribuíu con esas persoas para crear un Blogue onde ofertar circuítos turísticos de tres e cinco días, poñéndoos no mercado das axencias turísticas do Cusco e do mundo enteiro, fixando prezos, organizando paquetes con todo incluído (aloxamento, comidas, guías, mobilidade ...), dando información e facilitando o contacto.

Primeira páxina web

Primeira versión da páxina web de Labañou Solidaria, estivo en funcionamento ata o 2008.

Páxina web no 2017

Última versión da páxina web de Labañou Solidaria.

Libros de Labañou

Versión impresa e versión ampliada en formato dixital do libro que tes nas túas mans.
"O irmandamento entre pobos, LABAÑOU - VILCABAMBA"

Versión dixital do libro impreso

Versión ampliada do libro en formato dixital